Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

UBEZPIECZENIE

zasady ubezpieczenia 2019/2020

KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO  DZIECI W PZU

 

Jednorazowa składka: 56,00 zł.

Termin trwania ubezpieczenia: 01.09.-31.08.

Nr polisy: 1033445487

Ewentualną szkodę należy zgłaszać przez

- stronę pzu.pl

- lub telefonicznie dzwoniąc pod jeden z dostępnych 24/h/7 numerów:  801 102 102, +48 22 566 55 55

 

Wariant II o maksymalnej wysokości świadczenia 15.000,00 zł (150 zł za 1 %).

W zakres świadczenia wchodzi:

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:

- zawału serca

- ataku epilepsji, omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła,

- nieszczęśliwego wypadku, w tym złamania, zwichnięcia, wstrząśnienia mózgu, oparzenia, pogryzienia, użądlenia, porażenia prądem, piorunem 15.000,00 zł (150 zł za 1 %).

 

Śmierć ubezpieczonego:

- w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, krwotoku, śródczaszkowego, ataku epilepsji, sepsy 15.000,00 zł (150 zł za 1 %).:

- z powodu nowotworu złośliwego 1.500,00 zł

- w wypadku komunikacyjnym 20.000,00 zł

- na terenie placówki 30.000,00 zł

 

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1.500,00 zł

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych w tym kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych 3.750,00 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji 1.500,00 zł

Poważne zachorowanie 1.500,00 zł

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku 900,00 zł/rok (15 zł na dzień)

 

W zakres ubezpieczenia ponadto wchodzi:

- Ochrona na terenie całego świata.

- Ochrona 24 godziny na dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, ferii, świat oraz pobytu na tzw. Zielonych szkołach

- Odpowiedzialność za wypadki powstałe w wyniku uprawiania sportów, także wyczynowo i poza szkołą.

- Świadczenie typu assistance na terenie Polski - organizacja pomocy medycznej i pokrycie jej kosztów.

 

Dokument_zawierajacy_informacje_o_NNW_PZU_Edukacja(1).pdf

Ogolne_warunki_ubezpieczenia_NNW_PZU_Edukacja_do_ofert_od_15.09.2018(1).pdf

 

UBEZPIECZENIE NIE JEST OBOWIĄZKOWE