Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

Nasze projekty Co w naszej szkole piszczy...?:-) Nasza Patronka- św. Jadwiga Królowa Polski Rejon naszej szkoły ogólne informacje Hymn szkoły

O NAS

Nasze projekty

 

100 drzew dla 100 szkół na 100-lecie Województwa Łódzkiego
 


W dniu 29 marca 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w akcji 100 drzew dla 100 szkół na 100-lecie Województwa Łódzkiego.

W tym dniu uczniowie klasy 6d wraz z wychowawcą Łukaszem Pastusiakiem i nauczycielką Katarzyną Depczyńską-Samiec wkopali darowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego drzewko na terenie szkoły.

 

Certyfikat za aktywny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna Nasza Polska Cała"

 

Otrzymaliśmy certyfikat aktywnego uczestnictwa w III edycji programu Mistrzowie Kodowania.

 
 

UNICEF - Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja

W roku szkolnym 2013/2014 wzięliśmy udział w projekcie edukacyjnym  "Szkoła z prawami dziecka". Podstawowym celem projektu była edukacja uczniów w zakresie praw dziecka.
1 grudnia została zaingaurowana działalność Akademii Siatkówki S.O.S. w Publicznym Gimnazjum nr 35  W projekcie tym biorą udział szkoły podstawowe z Widzewa, w tym również nasza szkoła. Celem jest zwiekszenie aktywności fizycznej  dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w siatkówce i  minisiatkówce.
   
I."Wyjątkowy uczeń"

 

                                                               

- projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Celem projektu "Wyjątkowy uczeń" jest wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III 94 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Jego wartość sięga blisko 8 mln zł, co umożliwi przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania uczniów. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych. Pomoże to m.in. w dostosowaniu oferty zajęć dodatkowych do rzeczywistych potrzeb dzieci, złagodzi bariery w dostępie do edukacji oraz poprawi efekty kształcenia.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole są prowadzone w naszej szkole  zajęcia dla 127 dzieci z klas I-III.

 

 

Są to: zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i z problemami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne oraz rozwijające zdolności  matematyczno-przyrodnicze. Działania nauczycieli uwzględniać będą indywidualne możliwości i zainteresowania ucznia. Podczas zajęć wykorzystane zostaną zgromadzone wcześniej środki dydaktyczne i materiały umożliwiające indywidualizację procesu kształcenia i wychowania.

 

II. "WOLONTARIAT SPOSOBEM KSZTAŁTOWANIA POSTAW OBYWATELSKICH"

 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarów ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest rozwój aktywności obywatelskich uczniów/ uczennic szkół podstawowychpoprzez organizację imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym. Działania npodejmowane w projekcie znacznie zwiekszą poziom wiedzy,  umiejetnosci i kompetencji uczniów/ uczennic, nauczycieli/ nauczycielek w zakresie inicjatyw propagujacych idee wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

 

KOLEJNE PROJEKTY

Logo ortograffiti

Program Edukacyjno -Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją. Po raz kolejny przystąpiliśmy w tym roku do tego programu.  Są nim objęci uczniowie klas V - VI. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

Podobnie, jak w ubiegłym roku szkolnym uczestniczymy w programie "Szklanka mleka". Dzieci otrzymują trzy razy w tygodniu kartonik mleka. Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program "Szklanka Mleka" jest finansowany z trzech źródeł: dopłata unijna, dopłata krajowa, dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka. Więcej informacji o programie na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Podobnie jak w roku poprzednim przystąpiliśmy do programu "Owoce w szkole". Jest on programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomiony przez Komisję Europejską od roku szk. 2009/2010. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczajace do klas I szkół podstawowych. Więcej informacji na stronie www.arr.gov.pl

W roku szkolnym 2009/2010 otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Bezpiecznego Internetu". W tym roku kontynuujemy udział w tej akcji.

Tegoroczna – II edycja akcji odbyła  się pod hasłem:

EDUKACJA-ZABAWA-INTEGRACJA

Więcej na stronie: http://www.wmtday.org/

 

Wzięliśmy udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia (WMTDay ) Jest to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się w ostatni piątek września, który w tym roku przypada na 28 dzień miesiąca.  Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia. Jak wykazała poprzednia edycja zarówno jedni jak i drudzy świetnie się przy tym bawią.

 

W tym roku po raz kolejny weźmiemy udział w akcji "Góra grosza". Jest to już XIII edycja tej akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

            Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifi kowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce i trwa od 26 listopada do 7 grudnia  2012 roku.

Co roku bierzemy udziała w akcji PCK - "Gorączka Złota".

 Ogólnopolska akcja "Gorączka złota"  polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki w szkołach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.
 Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Uczestniczyliśmy w projekcie UNICEF "Wszystkie Kolory Świata". Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne, zbieranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. W ramach akcji uczniowie  przygotowywali  szmaciane laleczki . W Dniu Babci i Dziadka odbyła się m. in. licytacja laleczek przygotowanych przez dzieci w ramach tego projektu. Jego celem było   objęcie programem szczepień wszystkich dzieci w Sierra Leone. Ich brak powoduje bardzo wysoką śmiertelność wśród najmłodszych. W naszej szkole zostało wykonanych 245 laleczek. W czasie aukcji sprzedaliśmy 220 laleczek. Uzyskaliśmy 2640 zł. Pieniądze wpłacono na konto akcji. Dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom i ich rodzinom za ogromne zaangażowanie w akcję. Prezentacje dostępne są w galerii zdjęć. Więcej informacji o projekcie na stronie UNICEF.

Otrzymaliśmy certyfikat placówki społecznie zaangażowanej.

Uczestniczymy  w programie "Szkoła Promująca Zdrowie". Program ten rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Więcej informacji na stronie MEN.
Od klilu lat uczestniczymy w programie "Szkoły bez przemocy"

Nasi nauczyciele  Malgorzata Maszke i  Agnieszka Krajewska zostali przeszkoleni w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom zdobyć wiadomości i umiejętności niezbędne do prawidłowego nauczania  udzielania pierwszej pomocy. Po raz kolejnyw tym roku prowadzą zajęcia dla uczniów klas I - III  pod nazwą "Ratowniczek" i uczą dzieci podstawowych zasad zachowania sie w czasie wypadku i udzielania pierwszej pomocy.

 

 

SKO - PKO Bank Polski

Uczestniczymy w programie Szkolne Kasy Oszczędności.

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

 

 

"PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY"

 

W latach 2008- 2011 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejska.

Praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Nauczyciele – mogli realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną. 
Nauczyciel współpracowali  z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznawali dziecko, razem opracowywali  wstępną diagnozę profilu  dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektował  sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.
 
 

Mamy nadzieję, że Projekt ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” istotnie przyczynił się do upowszechnienia - w ogólnokrajowej skali modelu edukacji  dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole!

SZKOŁA Z KLASĄ

Kompleksowy program wsparcia całej szkoły : nauczycieli i uczniów. Wprowadza skuteczne i ciekawe metody nauczania. Wspiera w procesie wprowadzania zmian. Szkoła jest miejscem mądrej edukacji. Szkoła w uczniach widzi przede wszystkim ludzi.

 

ODYSEJA UMYSŁU

 Uczy młodzież kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów i pracy w zespole - kompetencji kluczowych w XXI wieku.

 

MISTRZOWIE KODOWANIA

Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania  w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by przez kolejnych 8 tygodni prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Udział w programie jest bezpłatny.