Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

Psycholog szkolny

godziny i zakres pracy

 

Psycholog szkolny - mgr Tatiana Nojek
 

Godziny pracy psychologa szkolnego
 

Poniedziałek 13.00 - 17.00
Środa 12.00 - 15.30
Piątek 8.00-11.30


Psycholog udziela porad i konsultacji dla rodziców i uczniów w zakresie:


1. Określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, wspieranie mocnych stron uczniów;
2. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysów rozwojowych oraz trudności adaptacyjnych;
3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych;
5. Pomoc w radzeniu sobie z emocjami, ze stresem;
6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
7. Profilaktyka uzależnień.