Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

STATUT, zarządzenia, procedury

 

ZARZĄDZENIA  DYREKTORA SP 205

 

zarz_innowacja.docx

Zarzadzenie_nr__dni_wolne_20-21.docx

Zarządzenie nr 1/2020 - koronawirus

Procedura oceny pracy nauczyciela


REGULAMIN 2019 DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SP 205

Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie 8 - ocena pracy

zarządzenie 2 - zwierzęta na terenie szkoły

zarządzenie 3 - 2016 - osoby postronne

zarządzenie 4 - 2016 - wycieczki

zarządzenie 7 - pielegniarka

 

LIBRUS:  

Procedury prowadzenia dziennika lekcyjnego w SP 205 w Łodzi

Formy bieżącego oceniania

 

  DRUKI DLA RODZICÓW

Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych

Oświadczenie rodzica - zgoda

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii

Sprzeciw na opiekę pielegniarki

inne druki znajdują sie w załacznikach do zakładek

 

STATUT,  WSO , PROGRAMY:

STATUT SP 205 w Łodzi - 2020/2021

(statut szkoły uchwalony Uchwałą nr 13/2017/2018 Rady Pedagogicznej , nadany szkole zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz uchwały nr LX/1522/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 205 w Łodzi.)

 

załącznik:Regulamin zachowania w SP 205

 

System Oceniania w klasach 1-3 od 2014/2015

 

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP 205

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - załłączniki

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2019-2020

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły 2020-2021

 

WYCIECZKI :  

Regulamin wycieczek w SP 205 w Łodzi

 

PODRĘCZNIKI I PROGRAMY NAUCZANIA: 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

Aktualne_ceny_za_zagubione_podreczniki_(1).docx - 09.06.2021

Zestaw programów nauczania 2020/2021

TERMINARZ: 

 

Terminarz dla rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2019/2020

 

ŚWIETLICA-PROCEDURY

 

świetlica - procedury 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2021/2022

Regulamin świetlicy szkolnej 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy