Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja


 • RADA RODZICÓW
  przy Szkole Podstawowej nr 205
  92-413 Łódź, Dabrówki 1
  NIP 728-259-72-99

  PKO S.A. IX o/Łódź
  69 1240 3086 1111 0010 0810 7087
  02.02.2020 22:39 | więcej »

 • Sznowni Państwo,
  na terenie szkoły działa drużyna zuchowa ZHP, zespół taneczny DNA, Dom Kultury.

  Odbywają sie różnorodne zajęcia sportowe prowadzone przez osoby z zewnątrz.

  Osoby te, czy podmioty maja podpisaną stosowną umowę najmu, użyczenia czy korzystania bezpłatnego z pomieszczeń szkoły.

  W godzinach zajęć, na które Państwo zapisali swoje dzieci, opiekę nad dziećmi pełnią osoby organizujące te zajęcia - nie są to osoby pozostające w tym momencie w stosunku pracy ze szkołą.

  Są to osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne bądź instruktorskie.

  W godzinach zajęć prowadzonych przez powyższe osoby lub podmioty szkoła nie pełni funkcji opiekuńczej dla ucznia, dziecka uczęszczającego na ww.zajęcia.

  Pełna odpowiedzialnośc za opiekę na dziećmi , uczniami ponosi opiekun - instruktor danej grupy.

  Wszelkie nieprawidłowości w działaniach powyższych osób czy podmiotów prosze niezwłocznie zgłaszać do Dyrektora Szkoły.

  Dzieci oczekujące na powyższe zajęcia powinny przebywać w szkolnej świetlicy. Tylko w tym wypadku jesteśmy w stanie zapewnić  bezpieczeństwo dzieciom, uczniom. Dzieci nie przebywające w świetlicy a oczekujace na dodatkowe zajęcia nie są objęte opieką wychowawczą naszych nauczycieli.

  Przypominam, że szkolna swietlica funkcjonuje w godzinach 7-17.
  Po godzinie 17 uczeń sam wraca po zajęciach dodatkowych  lub odbierany jest przez rodzica, opiekuna bezpośrednio z ww. zajęć.
  02.02.2020 22:40 | więcej »
 • Istotne informacje przekazywane są poprzez kontakt mailowy z Zarządem Rady Rodziców


   
  07.02.2014 11:24 | więcej »