Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

NAUCZANIE ZDALNE

Teams

Regulamin pracy zdalnej ucznia na platformie Teams:

1. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych celów.

2. Nauczyciel otwiera i kończy spotkanie. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela.

3. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print screenów, a także rozpowszechnianie i upublicznianie materiałów z lekcji. W przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi i uczniowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku.

4. W trakcie lekcji online uczeń: słucha, notuje, odpowiada na pytania nauczyciela, zajmuje się czynnościami związanymi z przebiegiem lekcji

5. Podczas lekcji uczeń odnosi się do innych z szacunkiem, używa kulturalnego języka i przestrzega norm kulturalnej komunikacji. Nieodpowiednie zachowanie (również zapisy na czacie) będą skutkowały punktami ujemnymi z zachowania

6. Uczeń, który ma chwilowo problemy techniczne (np. nie ma mikrofonu) – zapytany odpowiada na czacie lekcji.

7. Nauczyciel ma prawo skontrolować obecność ucznia na lekcji. Uczeń, który po dwukrotnym wyczytaniu jego nazwiska nie odzywa się, będzie usunięty ze spotkania – czyli tym samym będzie miał nieobecność na lekcji

8. Obowiązuje system oceniania jak podczas nauki stacjonarnej