Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

Eko - pracownia

Utworzenie eko-pracowni „Eko-przygoda” w Szkole Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi.

30 listopada 2017 roku została oddana do użytku pracownia przyrodnicza (eko-pracownia) dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu pn. „Nasza Eko-pracownia”.

 

Nazwa zadania: Utworzenie eko-pracowni „Eko-przygoda” w Szkole Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi.

 

Koordynatorem projektu jest p. Łukasz Pastusiak

Koszt całkowity zadania: 41 845,00 zł

Kwota dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej w Łodzi: 34 960,00 zł

 

Przyznane środki finansowe pozwoliły na gruntowną modernizację istniejącej już pracowni przyrodniczej. Klasa otrzymała nowe meble, liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt laboratoryjny, komputer oraz tablicę interaktywną.

 

o