Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

EWALUACJA- BADANIE MEN I KO

RAPORT Z EWALUACJI

W GRUDNIU 2015 ROKU ODBYŁO SIĘ W SZKOLE BADANIE PRACY SZKOŁY. BADANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ NADZÓR PEDAGOGICZNY (KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI)

OCENIANO PRACĘ SZKOŁY POD KĄTEM NOWATORSTWA, WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I PARTNERAMI, WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI ORAZ POZIOMU DYDAKTYCZNEGO , OPIEKUŃCZEGO I WYCHOWAWCZEGO PLACÓWKI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM WS NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA POWINNA SPEŁNIC ODPOWIEDNIE WYMAGANIA W WYBRANYCH PRZEZ BADAJĄCYCH OBSZARACH.

OTATECZNE WYNIKI BADANIA OGŁASZANE SĄ W RAPORCIE Z EWALUACJI →  TUTAJ :  RAPORT.pdf

 

DZIĘKUJEMY RODZICOM I UCZNIOM ZA WSPÓŁPRACE I WSPARCIE smileyheartyes