Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

Obiady

Obiady - informacje

Poniżej jest umowa, którą należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić i przynieść do szkoły.

UMOWA OBIADY SP205

Obiady są wydawane od 15 września br.

Koszt abonamentu we wrześniu wynosi 108 zł (płatność przelewem do 10 dnia miesiąca na konto podane w umowie). Koszt pojedynczego obiadu wynosi 9 zł.

Obiady są dwudaniowe i nie ma możliwości rozdzielenia. 

Chęć zakupu pojedynczego obiadu należy zgłosić do firmy ONE & ONLY z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, tel. 532 - 102 - 202 (w tym przypadku też należy podpisać umowę z firmą)

W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia. Informacja o nieobecności dziecka powinna być zgłoszona za pośrednictwem e-maila: sp205@onecatering.pl lub w formie wiadomości tekstowej na nr telefonu: 532 - 102 - 202

Telofon kontaktowy: 532 - 102 - 202