Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Ta strona jest jedyną oficjalną stroną naszej szkoły

 

Informujemy że strona, na której jesteś jest jedyną, oficjalną stroną szkoły. Administratorem danych osobowych uczniów i pracowników szkoły jest Dyrektor Szkoły. Umieszczanie wizerunku, danych osobowych itp. uczniów i nauczycieli, wykorzystywanie profilu szkoły na portalach społecznościowych oraz prywatnych stronach www itp. bez zgody właściciela danych lub upoważnienia  jest niezgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych, a w przypadku nauczycieli stanowi naruszenie dyscyapliny pracy. Nauczyciele szkoły posiadają upoważnienie  jedynie w zakresie przetwarzania danych w dokumentacji szkoły, dotyczących przebiegu nauczania uczniów oraz kontaktów z rodzicami. Prosimy o zgłaszanie naruszenia powyższych zasad do dyrekcji SP 205.

Szkoła mieści się w Łodzi przy ul.Dabrówki 1 na osiedlu Olechów

tel.: 42 670 99 98

W szkole uczy sie  1107 dzieci.

Pracuje 93 nauczycieli oraz 21 pracowników obsługi i  3 osoby w administracji

Nadzór pedagogiczny oraz administracyjny należy do dyrektora szkoły -

mgr Magdaleny Czwartosz-Bujnowicz

Pracę  dyrektora szkoły w sprawach nadzoru pedagogicznego wspierają wicedyrektorzy- 

mgr inż. Alicja Kozanecka

mgr Agata Łuczak

mgr Krystyna Rzadkowolska

Sprawami socjalnymi oraz wychowawczymi zajmuje się szkolny pedagog

mgr Anna Mazur

oraz psycholog

mgr Tatiana Nojek

Obsługa sekretariatu - Pani Małgorzata Matuszewska

kierownik d/s gospodarczych Pani Joanna Lipińska

obsługa księgowa : CUWO

Na terenie szkoły jest największa w Łodzi przyszkolna Hala Sportowa.

Ponadto posiadamy dwie małe sale gimnastyczne, salę do gimnastyki korekcyjnej, obszerny, ogrodzony teren zielony z lasem.

Dzieci  klas I-II maja swoją, odrebna świetlicę składajacą sie z trzech pomieszczeń, toalet, małej sali gimnstycznej i szatni

Zajęcia w świetlicy odbywają się  w godzinach 7-17.

Do dyspozycji uczniów są dwie sale informatyczne,  szkolna biblioteka z Centrum Multimedialnym.

Na terenie szkoły jest  boisko Orlik.

Pracownie są bardzo dobrze wyposażone, na bieżąco kupujemy pomoce dydaktyczne

Realizujemy  INNOWACJE PEDAGOGICZNE
w zakresie informatyki , języka polskiego, historii i wf

Uczymy nowatorskimi metodami JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Do dyspozycji najmłodszych jest interaktywna pracownia języka angielskiego a klasy starsze języka angielskiego uczą sie w Multimedialnej Pracowni Lingwistycznej - ze słuchawkami dla uczniów.

Organizujemy mnóstwo konkursów i spartakiad sportowych.

W szkole działa Tęczowa Kawiarenka - można tu kupić sok, koktail mleczny, owoce i kanapki...poczekać na lekcje przy stolikach, posłuchać muzyki, poczytać, porysować. Tęczową Kawiarenkę prowadzi Pani Małgosia.

W szkole jest gabinet medyczny, w którym codziennie dyżuruje pielęgniarka w godzinach 8-15.30, realizując profilaktykę w zakresie stomatologii-fluoryzację , zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej (mierzenie temperatury, zabezpieczenie ran i stłuczeń, wezwanie pogotowia, zawiadomienie rodzica, konsultacja z rodzicem przed ewentualnym podaniem leku). Szkoła ma podpisaną umowę z NZOZ Olmed o bezpłatną opiekę higienistki szkolnej. W szkole nie ma gabinetu stomatologicznego.

Szkoła jest ogrodzona. W 2017 r zakończyła się termomodernizacja oraz remont sanitariatów.
Obecnie uczymy się w pawilonach: A, B (klasy 4-8) oraz w pawilonach: C, D (klasy I-III i świetlica)

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 dodatkowo:

Pędziwiatry  

Amakids-arytmetyka mentalna

Drama

Minecraft z robotyką

Gramy w ręczną

 

ZAPRASZAMY

 

photo

Środa 29.09.2021

liczba odwiedzin: 7614762